Ewa Nowak

Lewica Razem
Miejscowość
Pieszyce

Razem dla lepszej przyszłości!

Ewa Kowalska, kandydatka na radną miasta Pieszyce z ramienia Lewicy Razem, jest osobą o głębokich korzeniach lokalnych i silnym zaangażowaniu w sprawy społeczności. Z wykształcenia ekonomistka, Kowalska od lat pracuje na rzecz rozwoju rolnictwa i małych przedsiębiorstw. Jej działalność polityczna charakteryzuje się naciskiem na rozwój zrównoważony, z uwzględnieniem ochrony środowiska i tradycji regionu. Kowalska jest znana z aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnym, gdzie promuje inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne. Jej program wyborczy koncentruje się na kluczowych obszarach, takich jak rozwój regionalny, bezpieczeństwo publiczne, gospodarka mieszkaniowa, rozwój lokalny i gospodarczy, infrastruktura i transport, kultura i sport, turystyka, promocja regionu, pomoc społeczna oraz środowisko i gospodarka odpadami. Ewa Kowalska podkreśla znaczenie współpracy międzysektorowej i integracji lokalnej społeczności w procesie decyzyjnym, co ma na celu zapewnienie długofalowego dobrobytu dla Dzierżoniowa.

Wesprzyj mnie i zmieńmy świat na lepsze

W samorządowcy.com wierzymy w siłę lokalnej demokracji. Wspierając lokalnego działacza, możesz odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu swojej społeczności. Istnieje kilka sposobów na wsparcie działacza, w tym wolontariat, przekazywanie darowizn i rozpowszechnianie informacji wśród znajomych i sąsiadów.

Szukam osób do pomocy

Zostań wolontariuszem i pomóż mi osiągnąć nasze wspólne cele.

571799926

Wesprzyj mnie finansowo

Przekaż darowiznę, aby pomóc w sfinansowaniu moich postulatów.

01234567890123456789012345

Udostępnij moją stronę

Udostępnij moją stronę w sieci i pomóż mi dotrzeć do większej liczby osób.

Edukacja i Szkolnictwo

Ewa Kowalska koncentruje się na zrównoważonym rozwoju regionalnym, z naciskiem na wspieranie lokalnego rolnictwa i ochronę dziedzictwa kulturowego Dzierżoniowa.

Gospodarka Mieszkaniowa

Ewa Kowalska planuje rozwój przystępnych cenowo i ekologicznych rozwiązań mieszkaniowych, z naciskiem na potrzeby rodzin i osób starszych.

Gospodarka i Rozwój

Kowalska skupia się na wsparciu lokalnych przedsiębiorców i rolników, promując inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój gospodarczy miasta.

Infrastruktura i Transport

Promuje rozwój ekologicznego transportu miejskiego i rozbudowę infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem potrzeb pieszych i rowerzystów.

Kultura i Sport

Zobowiązuje się do inwestowania w lokalne inicjatywy kulturalne i sportowe, widząc w nich klucz do budowania silnej i zintegrowanej społeczności.

Turystyka i Promocja Regionu

Kowalska dąży do promowania Dzierżoniowa jako atrakcyjnego celu turystycznego, z naciskiem na lokalne tradycje i dziedzictwo naturalne.

Bezpieczeństwo Publiczne i Pomoc Społeczna

Podkreśla potrzebę rozwijania programów pomocy społecznej, skupiając się na wsparciu osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin.

Środowisko i Gospodarka Odpadami

Koncentruje się na promowaniu zrównoważonego zarządzania odpadami i ochrony środowiska, promując inicjatywy proekologiczne wśród mieszkańców.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Ewa Kowalska prezentuje się jako kandydatka z silnymi korzeniami lokalnymi i wizją zrównoważonego rozwoju Dzierżoniowa. Jej program odzwierciedla głębokie zrozumienie potrzeb społeczności, której jest częścią.

Galeria

No items found.

Skontaktuj się ze mną