Andrzej Dyszewski

Porozumienie Obywatelskie dla Bielawy
Miejscowość
Bielawa
Zatrzymanie ucieczki ludności z Bielawy do innych miejscowości, poprzez:
 1. Stworzenie przyjaznych warunków do powstawania nowych firm i miejsc pracy.
 2. Wsparcie organizacyjne do powołania w Bielawie filii uczelni wyższej.
 3. Wejście miasta w rządowy program mieszkaniowy.
 4. Ożywienie Placu Wolności w centrum handlowo-kulturalne.
 5. Wsparcie działań mających na celu wzmacnianie pozycji szkół (poprawa bezpieczeństwa wokół szkół).
 6. Nowa, wyższa jakość usług turystycznych na terenie miasta.
 7. Wizerunkowe uporządkowanie i ujednolicenie miasta.
 8. Poprawę jakości i ilości komunikacji masowej i jej obsługi w mieście.
Wzmocnienie patriotyzmu lokalnego oraz integracja mieszkańców miasta, poprzez:
 1. Zwiększenie lokalnej oferty kulturalnej dla mieszkańców w różnym wieku.
 2. Wzmocnienie działań w przestrzeni sportowej miasta.
 3. Tworzenie budżetów obywatelskich dla części miasta i rad „osiedli”
 4. Tworzenie miejsc spotkań i aktywności różnego typu dla seniorów.
 5. Tworzenie osiedlowych klubów młodzieżowych.
 6. Wspieranie wspólnototwórczych działań parafii, stowarzyszeń i fundacji.
 7. Stworzenie miejskiego funduszu do wspierania oddolnych inicjatyw obywateli.
 8. Zmiana formuły reprezentowania miasta na zewnątrz.
 9. Zmiana formuły współpracy organów miasta ze stowarzyszeniami i klubami.
Zdecydowana i szybka poprawa stanu technicznego miasta, poprzez:
 1. Racjonalna – planowa modernizacja części miasta.
 2. Dbałość o obiekty budowlane będące w zasobach miasta, a także wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie.
 3. Odzyskanie przez miasto obiektów, które od dłuższego czasu są zaniedbane.
 4. Zmianę funkcji większości lokali usługowych w części reprezentacyjnej miasta.
 5. Systematyczne remonty wszystkich części miasta - także tych peryferyjnych.
 6. Wytyczenie strategicznych inwestycji dla miasta na najbliższe 10 lat.
 7. Stworzenie funduszu remontowego dla obiektów prywatnych na terenie miasta.
 8. Zmianę sposobu działania instytucji miejskich i pracujących w nich urzędników.
Wzmocnienie roli miasta jako centrum o znaczeniu regionalnym, poprzez:
 1. Poczynienie starań o konsolidację działań lokalnych wspólnie z okolicznymi miastami (Pieszyce, Dzierżoniów) oraz okolicznymi gminami.
 2. Zwiększenie aktywności miasta w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - poszerzenie zakresu działania.
 3. Zwiększenie aktywności miasta w dolnośląskich i krajowych organizacjach.
 4. Organizacja spotkań i konferencji samorządowych o znaczeniu regionalnym.
 5. Podjęcie stałej współpracy z bielawianami, którzy migrowali z miasta.
 6. Organizacja corocznych spotkań bielawian z całego świata podczas Dni Bielawy.
 7. Organizacja Dni Bielawy promujących miasto w kilku aglomeracjach polskich.
 8. Organizacja Dni Bielawy promujących miasto poza granicami kraju.

Bielawa - Idą zmiany! Razem Tworzymy Przyszłość

Nazywam się Andrzej Dyszewski, jestem dumnym mieszkańcem Bielawy i czuję się częścią tej niezwykłej wspólnoty. Moje życie to nieustająca podróż przez fascynujące światy: nauki, biznesu i edukacji, wzbogacona głęboką miłością do przyrody.

Urodziny i pochodzenie:

Urodziłem się 19 września 1966 roku w Cycowie, malowniczej miejscowości położonej na obrzeżach Poleskiego Parku Narodowego. Od najmłodszych lat fascynowała mnie nauka i otaczająca przyroda, co z czasem ukształtowało moją przyszłą ścieżkę zawodową. Edukacyjną podróż rozpocząłem w miejscowościach Głębokiem, Świerszczów i Cyców, by ostatecznie znaleźć swój punkt kulminacyjny na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Tam zdobyłem tytuł magistra inżyniera rolnictwa, co było pierwszym krokiem na drodze do dalszego rozwoju naukowych pasji i zainteresowań.

Życie prywatne:‍

W latach 80. i 90. XX wieku moje życie zaczęło wiązać się z urokliwą Bielawą, miejsce to stało się dla mnie przystanią podczas weekendowych wizyt u rodziny i odkrywania piękna Gór Sowich. Fascynacja tym regionem rosła z każdą wizytą, a spokój oraz życzliwość jego mieszkańców sprawiły, że w 1999 roku, po latach spędzonych we Wrocławiu, podjąłem decyzję o przeprowadzce i zamieszkaniu w Bielawie na stałe. To właśnie tu znalazłem idealne miejsce do życia, które połączyło moje zamiłowanie do natury z potrzebą bycia częścią ciepłej i przyjaznej społeczności. Wraz z żoną - emerytowaną nauczycielką i rodowitą bielawianką - tworzymy rodzinę pełną miłości i wzajemnego wsparcia. Mamy trójkę utalentowanych dzieci: Annę, Kacpra i Macieja, których pasje i zainteresowania prowadzą różnymi ścieżkami edukacyjnymi. Mimo to, wszyscy trzej zachowują silną więź z Bielawą, co nie tylko mówi wiele o ich przywiązaniu do rodzinnych stron, ale także podkreśla wyjątkowość i urok naszego miasta.

Edukacja:

Będąc absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, poszerzyłem swoje horyzonty, broniąc pracy doktorskiej w 1996 roku. Moje zainteresowania i ambicje skłoniły mnie do podjęcia międzynarodowych studiów podyplomowych z zarządzania w Fachhochschule Weihenstephan w latach 1991-1992 w ramach programu Tempus. W 2002 roku uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Fundację L. Erharda we Vlotho/Niemcy. Ten etap mojej edukacji był niezwykle cenny, ponieważ pozwolił mi zgłębić wiedzę w zakresie ekonomii społecznej, która później miała wpływ na moje zainteresowania badawcze i działalność zawodową. Moja specjalizacja obejmuje również ochronę własności intelektualnej, co potwierdzają ukończone w 2015 roku studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ta specjalizacja otworzyła przede mną nowe możliwości badawcze i pozwoliła na pogłębienie zrozumienia prawnych aspektów innowacji i kreatywności w nauce i biznesie.

Praca:

Od roku 1990 jestem związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, co pozwoliło mi na aktywne uczestnictwo w życiu naukowym. W ciągu tych lat miałem przyjemność publikować ponad 60 prac naukowych, zarówno indywidualnie, jak i w ramach współautorstwa, oraz brać udział w licznych projektach badawczych.Moja kariera zawodowa nie ogranicza się jednak wyłącznie do działalności naukowej. Pracowałem również w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, co pozwoliło na zdobycie cennych doświadczeń w praktycznych aspektach zarządzania logistyką i transportem. Obecnie moje zainteresowania zawodowe i naukowe realizuję w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, co stanowi kolejny ważny rozdział w mojej karierze.Ponadto pełnię funkcje Dziekana oraz dyrektora Filii w Świdnicy, co wiąże się z kluczowymi zadaniami w strukturach Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wrocławskiej Akademii Biznesu oraz Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. Te role pozwalają mi na kształtowanie programów edukacyjnych, wspieranie młodych naukowców i studentów, a także na rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej, co uważam za niezwykle ważne w kontekście rozwoju nauki i edukacji w Polsce.

Osiągnięcia, wyróżnienia i działalność popularyzatorska:

Moje zaangażowanie w rozwój nauki idzie w parze z działalnością popularyzatorską. Wierzę, że wiedza powinna być dostępna i zrozumiała dla każdego, dlatego prowadzę szkolenia z zakresu rachunkowości, opodatkowania działalności gospodarczej oraz wykorzystania technik informatycznych. Dzięki temu mogę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko w środowisku akademickim, ale także poza nim, wspierając rozwój kompetencji i umiejętności praktycznych.Moje zaangażowanie w edukację i wkład w rozwój społeczności lokalnej i akademickiej zostały docenione przez przyznanie mi tytułów takich jak "Nauczyciel na Medal" i "Osobowość Roku 2019". Te wyróżnienia są dla mnie nie tylko wielkim zaszczytem, ale również potwierdzeniem, że droga, którą obrałem, przynosi realne korzyści społeczeństwu i środowisku naukowemu. Motywują mnie one do dalszej pracy i angażowania się w nowe projekty, które mają na celu rozwój wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach.

Wesprzyj mnie i zmieńmy świat na lepsze

W samorządowcy.com wierzymy w siłę lokalnej demokracji. Wspierając lokalnego działacza, możesz odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu swojej społeczności. Istnieje kilka sposobów na wsparcie działacza, w tym wolontariat, przekazywanie darowizn i rozpowszechnianie informacji wśród znajomych i sąsiadów.

Szukam osób do pomocy

Zostań wolontariuszem i pomóż mi osiągnąć nasze wspólne cele.

505 041 145

Wesprzyj mnie finansowo

Przekaż darowiznę, aby pomóc w sfinansowaniu moich postulatów.

31102051380000900205396512 Nazwisko i imię wpłata na Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie dla Bielawy

Udostępnij moją stronę

Udostępnij moją stronę w sieci i pomóż mi dotrzeć do większej liczby osób.

Edukacja i Szkolnictwo

Edukacja jest fundamentem rozwoju naszego miasta. Dlatego wsparcie organizacyjne do powołania w Bielawie filii uczelni wyższej oraz wzmacnianie pozycji szkół są dla mnie kluczowe. Chcę inwestować w naszą młodzież i zapewnić im najlepsze możliwe warunki do nauki.

Gospodarka Mieszkaniowa

Wejście miasta w rządowy program mieszkaniowy to krok w stronę zapewnienia dostępnych i komfortowych mieszkań dla naszych mieszkańców. Uważam, że każdy zasługuje na godne warunki życia.

Gospodarka i Rozwój

Stworzenie przyjaznych warunków do powstawania nowych firm i miejsc pracy jest dla mnie niezwykle ważne. Chcę, aby Bielawa była atrakcyjna dla przedsiębiorców i oferowała solidne fundamenty pod inwestycje.

Infrastruktura i Transport

Poprawa jakości i ilości komunikacji masowej oraz jej obsługi to jeden z moich celów. Wierzę, że dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa jest kluczem do sprawności funkcjonowania naszego miasta.

Kultura i Sport

Zwiększenie lokalnej oferty kulturalnej i wzmocnienie działań w przestrzeni sportowej to dla mnie sposoby na budowanie wspólnoty i promowanie zdrowego stylu życia. Chcę, aby Bielawa była miastem pełnym życia kulturalnego i sportowego.

Turystyka i Promocja Regionu

Nowa, wyższa jakość usług turystycznych oraz promocja Bielawy jako atrakcyjnego miejsca turystycznego, zarówno w Polsce, jak i za granicą, są dla mnie priorytetem. Chcę pokazać piękno naszego miasta światu.

Bezpieczeństwo Publiczne i Pomoc Społeczna

Poprawa bezpieczeństwa wokół szkół to dla mnie priorytet. Chcę, aby każdy mieszkaniec Bielawy czuł się bezpiecznie, dlatego planuję wzmocnienie działań mających na celu bezpieczeństwo publiczne i wsparcie społeczne.

Środowisko i Gospodarka Odpadami

Wierzę w zrównoważony rozwój i ekologię. Dlatego planuję wizerunkowe uporządkowanie i ujednolicenie miasta, co przyczyni się również do poprawy gospodarki odpadami i środowiska naturalnego.

Edukacja i Szkolnictwo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Edukacja i Szkolnictwo
Niezmiernie istotnym aspektem, na który zwraca uwagę Andrzej Dyszewski jest ekologia. Bielawa, podobnie jak wiele innych miast, boryka się z problemem zanieczyszczenia środowiska. W okresie zimowym, spalanie węgla i innych paliw stałych prowadzi do wzrostu stężenia pyłów PM2.5 i PM10. Jestem przekonana o tym, że Andrzej Dyszewski będzie dążył ze wszystkich sił do wprowadzenia nowych rozwiązań proekologicznych. ~ Dagmara Lorent

Galeria

No items found.

Skontaktuj się ze mną